Till innehåll på sidan

Den ökande hemlösheten

Motion 2022/23:1302 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att bryta den ökande hemlösheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ingen väljer bort en egen bostad. Att alla invånare har rätt till bostad slås fast i Sveriges grundlag. Även Socialtjänstlagen säger att kommunernas socialnämnder ska främja den enskildes rätt till bostad. Ändå vet vi att långt ifrån alla har en bostad att kalla sitt hem idag. En av orsakerna är brist på bostäder, en annan att det ställs höga krav på hyres­gäster för ett kontrakt. Allt för många saknar ekonomiska förutsättningar att köpa en bostad. Enligt Boverkets beräkningar av bostadsbristen är 56 000 hushåll trångbodda samtidigt som de har en ansträngd boendeekonomi och därmed små möjligheter att efterfråga en bostad som bättre svarar mot behoven. Andelen hushåll som efterfrågar en hyresrätt har ökat samtidigt som andelen hyresrätter i landets bostadsbestånd har minskat.

Sedan 2006 har Sveriges befolkning ökat snabbare än bostadsbyggandet. Det acku­mulerade underskottet av bostäder ökade fram till 2017 och beräknas i år uppgå till drygt 180 000 bostäder. Underskottet har dock minskat till följd av de senaste årens höga byggtakt, bland annat tack vare den socialdemokratiska satsningen på statligt investeringsstöd för hyresrätter. När de borgerliga partiernas budgetmotion fick majo­ritet i riksdagen, och investeringsstödet därför togs bort, avstannade flera planerade byggprojekt. Vi befarar att hemlösheten ökar ytterligare om den nya regeringen inte vidtar åtgärder för ökat byggande av hyreslägenheter med rimliga hyror.

Enligt Stadsmissionens lägesrapport för 2021 är det drygt 33 000 unga, äldre, nyanlända, arbetslösa och yrkesverksamma som saknar ett hem att kalla sitt eget. Hemlösheten finns i alla grupper. Det är ovärdigt en välfärdsstat, menar vi social­demokrater. Enligt Socialstyrelsens rapport i september 2021 krävs långsiktighet och arbete på flera nivåer för att motverka och förebygga hemlöshet.

Vi socialdemokrater menar att det behövs ett helhetsgrepp om hemlöshetsfrågan. Vi fattade beslut om en nationell strategi mot hemlöshet när vi var i regeringsställning. Vi kräver att den högerkonservativa regeringen fortsätter det arbetet och vidtar åtgärder för att bryta den växande trenden. Det är särskilt viktigt när finansministern varnar för en stundande lågkonjunktur. I arbetet måste kommunerna, psykiatrin, missbruksvården, civilsamhället och lokala aktörer ingå. Att bryta hemlösheten är också en viktig jäm­ställdhetsfråga, eftersom kvinnor utan bostad ofta betalar med sin kropp för att få någonstans att sova. Det strider mot våra jämlikhetsambitioner och lagen om samtycke.

Vi vill se aktiva åtgärder från regeringen för att bryta den växande hemlösheten som finns i alla Sveriges städer samt vidta förebyggande åtgärder för att hindra att fler förlorar sin bostad. 

 

 

Åsa Eriksson (S)

Lena Johansson (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att bryta den ökande hemlösheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.