Civilsamhällets roll i äldrepolitiken

Motion 2020/21:2449 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en samlad strategi för att stödja lokala insatser och engagemang inom civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vårt land blir allt fler äldre och många äldre är friska längre. Hälsan är generellt god bland våra äldre, om man jämför med andra länder. Ofrivillig ensamhet är dock ett växande problem och ungefär var tredje äldre person är ensam mot sin vilja. De äldre som känner stor ensamhet har större risk att drabbas av fysiska eller psykiska sjuk­domar. Bland de som är mellan 65 och 80 år är den ojämförligt viktigaste faktorn för livskvalitet den psykiska hälsan.

Social gemenskap är en viktig faktor för att förebygga psykisk ohälsa hos oss alla. Studier visar att stödsamtal hjälper bättre än läkemedel och dessutom ger färre biverk­ningar. Det finns rapporter som visar att deltagande i sociala aktiviteter motverkar depressioner, har en läkande effekt samt innebär att färre insjuknar i depression och bättre psykisk och fysisk hälsa.

För att investera i det friska behövs fortsatta satsningar inom välfärdsområdet men också på civilsamhället. En satsning behövs på flera områden för att bryta äldres ensamhet med förbättrade förutsättningar för föreningslivet att möta äldres ensamhet. Civilsamhället är en ovärderlig kraft i vårt samhälle och ger våra äldre en stimulans och ett utbud som inte välfärdssamhället enbart kan stå för. En samlad strategi behövs för att stödja lokala insatser och engagemang inom civilsamhället.

 

 

Teresa Carvalho (S)

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en samlad strategi för att stödja lokala insatser och engagemang inom civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2020/21:KrU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.