Civilförsvar – driftvärn i kultursektorn

Motion 2016/17:2441 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att driftvärn för den kulturella sektorn bör utredas och på sikt upprättas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Civilförsvaret har många uppgifter och utan ett väl fungerande civilförsvar kan inte det militära försvaret verka uthålligt. Det finns ytterligare uppgifter för civilförsvaret som inte är direkt kopplade till att bidra till försvaret av riket, men som har desto viktigare betydelse för hur samhället ser ut efteråt.

När krig drabbar ett samhälle så är det stor risk att kulturarvet skadas eller plundras, här fyller civilförsvaret en viktig funktion. De som är verksamma inom den kulturella sektorn måste, då krig utbrutit eller krigsfara föreligger, agera så att kulturarvet drabbas i så liten utsträckning som möjligt. Exempel på uppgifter är detaljerad kartläggning av byggnader för att möjliggöra återuppbyggnad, evakueringsplaner för kulturskatter som kan flyttas, bergrum för skydd, övningar för att snabbt kunna förflytta kulturella objekt och så vidare.

I ett modernt civilförsvar ingår uppgiften att skydda kulturarvet från skadegörelse. Ett driftvärn för att skydda detta ska på sikt upprättas och övas med lämplig frekvens och omfattning, i utredningar vad avser civilförsvaret ska detta vara en utav aspekterna som ska utredas.

 

 

Jeff Ahl (SD)

 

Mikael Jansson (SD)

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att driftvärn för den kulturella sektorn bör utredas och på sikt upprättas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.