Certifiera brandmän

Motion 2016/17:3259 av Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-06
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett krav på genomgången SMO-utbildning för att kunna bli heltidsbrandman, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

När vi möter personer inom till exempel sjukvården, skolan eller polisen, så förutsätter vi att de alla har en utbildning och en examen för att kunna arbeta med det specifika yrke de valt. På sjukhuset förutsätter vi till exempel att läkaren vi möter genomgått läkarutbildning. Vi förutsätter också att läraren som undervisar oss eller våra barn har genomgått utbildning på lärarhögskolan. Genom att ställa krav på examen från utbildningarna kan vi säkerställa att kunskapsnivån för respektive yrkesgrupp ligger på en acceptabel och bra nivå.

Inom räddningstjänsten finns deltidsbrandmän (räddningstjänstpersonal i beredskap) och heltidsbrandmän. Deltidsbrandmännen genomgår en två veckors preparandkurs och därefter cirka tio veckors kurs inom räddningstjänsten. Heltidsbrandmän har oftast en tvåårig utbildning vid någon av landets räddningsskolor i bagaget. Utbildningen heter skydd mot olyckor (SMO) och flertalet kommuner har denna utbildning som krav när de anställer nya heltidsbrandmän.

Problemet är att genomgången SMO-utbildning inte är ett absolut krav för att bli heltidsbrandman. Det är nämligen upp till kommunerna själva att avgöra utbildningsnivån för sina respektive brandmän. Rent teoretiskt skulle kommunen därmed kunna anställa vem de vill och kalla denne person för brandman. Detta har också skett i bland annat två kommuner kring Stockholm.

Jag anser att vi skall införa ett krav på att heltidsbrandmän skall ha genomgått SMO-utbildning. Därmed kan vi säkerställa att personen har grundläggande kunskaper inom området. Likaväl som att någon kan kalla sig jurist först efter erlagd juristexamen, så skall man kunna kalla sig heltidsbrandman först efter erlagd SMO-examen. Detta skulle innebära såväl en kvalitets- som en statushöjning för brandmannayrket. Självfallet ställer detta också krav på att innehållet i SMO-utbildningen är relevant och ändamålsenligt. Här måste ansvarig myndighet rannsaka sig själv och i samråd med Sveriges kommuner finna en lösning som kan accepteras av alla parter.  

Självfallet bör de brandmän som har utbildning enligt det ”gamla” systemet inte behöva läsa den tvååriga utbildningen för att kunna arbeta vidare som brandman. Därtill så borde även arbete under viss specificerad tid som deltidsbrandman kunna likställas vid att man genomgått SMO-utbildning.

 

 

Anders Hansson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett krav på genomgången SMO-utbildning för att kunna bli heltidsbrandman, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.