Bygg ut mobiltäckning i hela landet

Motion 2021/22:839 av Heléne Björklund (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-28
Granskad
2021-09-28
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag förväntas var och en både äga och kunna hantera en smartphone. Med datorn på fickan underlättas mycket av vår vardag och vi kan hantera biljetter, e-post och inlogg­ning till Skattemyndigheten i samma lilla manick. Dessutom är det ju viktigt att kunna använda sin smartphone för att ringa såväl socialt som i jobbet eller när nöden är framme.

Men där det inte finns mobiltäckning kan det innebära att man blir utestängd från dessa möjligheter.

En bra uppkoppling är idag en självklar infrastruktur som ska finnas på samma villkor i hela landet oavsett var du bor. Men det finns fortfarande alltför många platser och orter, företrädesvis på landsbygden, där marknadskrafterna inte har starka intressen att bygga ut mobiltäckningen. Där måste staten garantera medborgarna samma möjlig­heter som i städerna.

Vi är ännu bara i början av teknikutvecklingen och det personliga användandet. Men det måste finnas samma möjligheter att kunna använda teknik och utveckla företag var man än bor.

Regeringen bör agera så att mobiltäckning blir en självklar infrastruktur i hela Sverige.

 

 

Heléne Björklund (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.