Bygg Sverige! En Sverigedemokratisk budget - 2016

Motion 2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-02
Granskad
2015-10-08
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2015/16:761

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Bygg Sverige! En Sverigedemokratisk budget – 2016

1. Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.

Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 196 miljarder kronor för 2016 och 1 240 miljarder kronor för 2017 enligt förslaget i avsnitt 19.1.

Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 293 miljarder kronor för 2018 enligt förslaget i avsnitt 19.1.

Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2016 enligt förslaget i avsnitt

Yrkanden (7)

 • 1.
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 196 miljarder kronor för 2016 och 1 240 miljarder kronor för 2017 enligt förslaget i avsnitt 19.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 293 miljarder kronor för 2018 enligt förslaget i avsnitt 19.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2016 enligt förslaget i avsnitt 19.2 och 19.8.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av statsbudgetens inkomster för 2017 och 2018 enligt förslaget i avsnitt 19.2 och 19.9 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2016 enligt förslaget i avsnitt 19.6.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2017 och 2018 enligt förslaget i avsnitt 19.7 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.