Budgetproposition för 2019

Motion 2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2018/19:1913

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Budgetproposition för 2019

1 Sammanfattning

Sverigedemokraternas höstbudgetmotion för riksbudget år 2019 syftar till att särskilt stärka fyra områden:

Vården

Sammanhållning

Migration

Lag och rättsväsende

Inom samtliga av dessa fokusområden krävs omfattande, skyndsamma reformer för att inte samhällskontraktet skall lösas upp.

Sverigedemokraternas höstbudgetmotion är lagd i relation till övergångsregeringens budgetproposition. En sammanfattning av några av de viktigaste budgetförsvagande reformerna åskådliggörs nedan.

Figur 1 Sammanfattande tabell över budgetförsvagande reformer

Figur 1 visar några av de större satsningarna där utökat jobbskatteavdrag samt avskaf­fande av pensionärsskatten

Yrkanden (8)

 • 1.
  Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till 1 389 miljarder kronor för 2019, 1 407 miljarder kronor för 2020 och 1 422 miljarder för 2021 (avsnitt 21.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2019 (avsnitt 21.8) och tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2020 och 2021 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 21.9).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2019 (avsnitt 21.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2020 och 2021 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 21.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 8.
  Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.