Till innehåll på sidan

Brevbärarnas arbetssituation

Motion 2010/11:T360 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om brevbärarnas arbetssituation.

Motivering

Postens verksamhet har en viktig funktion i samhället. Post ska fram till rätt adressat och ska alltid komma i tid. Trots att vi numera kommunicerar väldigt mycket med hjälp av Internet har postens roll och efterfrågan på postens tjänster inte minskat. Snarare har det ökat med växande handel på Internet.

Därför är det viktigt att se över brevbärarnas arbetssituation. Posten använder sig i stor omfattning av bilar – vi ser ofta dessa gula bilar efter vägar runt om i städer och på landsbygden. Det som är anmärkningsvärt är att det fortfarande i dessa bilar saknas en klimatanläggning som skulle reglera hettan som kan uppstå under varma och soliga dagar. På arbetsplatsen postbilen kan temperaturen uppgå till över 40 grader, vilket kan utgöra en direkt fara för den anställde liksom för medtrafikanter.

Det finns en rad arbetsplatser där man arbetar i hetta, dock är man då inte ute i trafiken och kör inte rakt igenom exempelvis ett bostadsområde. Omorganisationen inom posten leder till längre pass för brevbärare ute i bilarna, och det gör att situationen blir ännu svårare.

Arbetsmiljön för brevbärare och postbuden borde anpassas så att den inte blir en fara för övriga trafikanter.

Stockholm den 22 oktober 2010

<

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om brevbärarnas arbetssituation.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.