Bredband och mobiltelefoni på landsbygden

Motion 2010/11:T218 av Betty Malmberg m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-22
Numrering
2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av robust och fungerande bredband och mobiltelefoni i hela landet.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en nationell strategi för mobiltelefoni bör utarbetas.

Motivering

Flera av oss som bor på landsbygden brottas dagligen med dåliga kommunikationer. Dåliga vägar har länge varit ett bekymmer men nu har informationssamhällets bristande kommunikationer tillkommit. Mobiltelefoner med ytterst dålig täckning och Internetuppkopplingar med uselt låga överföringshastigheter är dessvärre vardag och försvårar arbetet och tillvaron på landet. För ett tiotal år sedan var bredband åt alla en välkänd paroll i landet, men det löftet har långtifrån infriats. För människor och företagare som finns på landsbygden finns det i dag inga kommersiella intressen som möjliggör en utbyggnad. Regeringen har uppmärksammat detta och har också tillfört resurser.

I en tidigare motion om bredband i glesbygd efterlyste vi bland annat en strategi på området, och glädjande nog har regeringen levererat. Under 2009 presenterades en nationell bredbandsstrategi som har gett en tydlig signal om den politiska viljan på området. Målen är högt satta och anger att 90 procent av alla hushåll och företag ska kunna få tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 (40 % år 2015). Ska det infrias behöver mycket göras, framför allt för oss som bor och verkar i glesbygd. PTS har på regeringens uppdrag fastställt indikatorer för att en årlig uppföljning av strategin ska kunna genomföras. Det är mycket bra. Men med tanke på de särskilda förhållanden som vi i glesbygd verkar under finns det risk att vi alltid kommer att återfinnas bland de ”10 procenten” alltid hopplöst akterseglade och där det inte uppmärksammas hur dålig kapacitet vi har. Därför anser undertecknade att det vore på sin plats att PTS också ska fastställa ett övergripande mål där det anges en skälig lägstanivå på bredbandshastighet som 100 procent av alla företag och hushåll i Sverige ska kunna få tillgång till år 2015 och år 2020.

Med hänvisning till den föredömliga nationella strategin som regeringen lagt fast på bredbandsområdet anser vi också att en motsvarande strategi ska utarbetas för mobiltelefoni.

Bredband och mobiltelefoni tillhör infrastruktursatsningar i modern tid och måste jämföras med den gamla teleutbyggnaden på 1900-talet. Målsättningen måste vara att alla, oberoende av var i Sverige han eller hon befinner sig, ska kunna surfa på Internet och prata i mobiltelefon.

Stockholm den 20 oktober 2010

Betty Malmberg (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Gustav Nilsson (M)

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av robust och fungerande bredband och mobiltelefoni i hela landet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en nationell strategi för mobiltelefoni bör utarbetas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.