Brandlarm som fungerar för alla

Motion 2016/17:1212 av Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att problemet med att ljud inte når alla vid brandlarm bör ses över och åtgärdas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brandlarm är en bra livförsäkring för de flesta. Ljudet av larmet gör att de flesta uppmärksammar faran och kan sätta sig i säkerhet om en brand skulle uppkomma. Om man hör är dagens brandlarm bra och funktionella. För den som inte har hörsel är det däremot inte tillräckligt med enbart ljudlarm.

Ett ljudlarm innebär inte att personer med starkt nedsatt hörsel eller med en dövhet kan sätta sig i säkerhet eftersom de blir varnade. Därför behöver funktionen på brandlarm ses över. Brandlarmen behöver på något sätt vara utrustade med annan varningsfunktion än enbart ljud. Larm med både ljud och ljus kan vara en lösning.

Oavsett hur lösningen ser ut behöver problemet med att ljud inte når alla vid brandlarm ses över och åtgärdas. Brandlarmet är en viktig livförsäkring och ska så vara för alla.

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att problemet med att ljud inte når alla vid brandlarm bör ses över och åtgärdas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.