Bilstöd för äldre

Motion 2008/09:So277 av Lars Mejern Larsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-01
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för bilstöd för personer över 65 år.

Motivering

Jag vill att alla människor ska känna sig fullt delaktiga i samhället, såväl ung som gammal, invandrad eller infödd, kvinna som man, med eller utan funktionshinder osv. För att underlätta detta finns en rad samhälleliga stöd, varav bilstöd för funktionshindrade är ett. Bilstöd innebär att personer med funktionshinder kan få hjälp med inköp av bil eller anpassning av befintlig bil.

Idag upphör möjligheten till bilstöd vid 65 års ålder. Men önskan om ett självständigt och fritt liv upphör inte när man fyller 65 år. Vare sig man har ett funktionshinder eller inte har många människor lång tid framför sig av liv och aktivitet.

Det finns ett mål att kollektivtrafiken bör vara fullt tillgänglig för personer med funktionshinder år 2010, men som det ser ut nu är det en lång resa fram till att kollektivtrafiken är utformad så att alla personer med funktionshinder kan resa på egen hand.

För funktionshindrade över 65 år är alternativet färdtjänst. Men generellt sett är den egna bilen naturligtvis ett bättre hjälpmedel jämfört med dagens färdtjänst. Egen bil ger ökad frihet och oberoende genom att man har möjlighet att förflytta sig när man vill och slipper planera sitt resande. Även ur ett samhällsperspektiv är egen bil ett bättre hjälpmedel än färdtjänsten för den som kan och vill använda sig av den, för att därigenom uppfylla målet att göra människor jämlika och fullt delaktiga i samhället. Utredningar visar också att ett utökat bilstöd inte nödvändigtvis skulle medföra några stora extrakostnader för samhället, eftersom om fler människor fick bilstöd skulle kostnaderna för färdtjänst minska.

Stockholm den 30 september 2008

Lars Mejern Larsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för bilstöd för personer över 65 år.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.