Till innehåll på sidan

Bibehållen assistans vid sjukhusvistelse

Motion 2015/16:1437 av Lars Mejern Larsson och Håkan Bergman (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-05
Granskad
2015-10-05
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om assistans vid sjukhusvistelse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Assistansersättning betalas enligt huvudregeln inte ut för tid då den ersättningsberättigade personen vårdas på sjukhus. Om det finns särskilda skäl kan dock assistansersättning lämnas för en kortare sjukhusvistelse. Detta framgår i 106 kap. 24 och 25 § socialförsäkringsbalken (SFB).

De flesta assistansberättigade får behålla sin assistans vid sjukhusvistelse. Men alla får inte behålla sin assistans och det kan ställa till med stora problem. Den som förlorar sin assistans under tiden på sjukhus kan inte räkna med stöd i samma omfattning från sjukhuspersonal som annars. Samtidigt förlorar assistenterna sin inkomst och risken är stor att de tvingas söka andra jobb med större anställningstrygghet. Uppbyggda förtroenden och inarbetade rutiner mellan en assistansberättigad och dennes assistenter kan därmed spolieras av sjukhusvistelser, som dessvärre inte är ovanliga i många assistansberättigades liv.

Det finns en rädsla hos många personer med assistans för sjukhusvistelser eftersom de inte vet om deras skäl för att behålla sin assistans kommer att godkännas. Försäkringskassan, som handlägger detta, har själva till den föregående regeringen lagt fram förslag på förenklingar och förbättringar för att öka tryggheten vid sjukhusvistelser. Regeringen bör överväga möjligheterna att genomföra förenklingar och förbättringar när det gäller regelverket för assistans vid sjukhusvistelse.

 

Lars Mejern Larsson (S)

Håkan Bergman (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om assistans vid sjukhusvistelse och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.