Beredskapslager och bättre tillgång till läkemedel

Motion 2020/21:1646 av Eva Lindh m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera frågor om beredskapslager för läkemedel samt komma till rätta med brister i läkemedelstillgången och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Coronapandemin visade tydligt på behovet av krisförberedelser på flera områden, att Sverige inte längre har ett beredskapslager av läkemedel i händelse av kris. I samband med avregleringen av Apoteket AB år 2009 togs de nationella beredskapslagren bort. Före år 2009 hade Apoteket AB uppdraget att sköta totalförsvarets läkemedelsförsörj­ning samt säkerställa läkemedelsförsörjningen för kriser i fredstid och höjd beredskap. Bedömningen som gjordes i samband med avregleringen att det skulle finnas ett intresse från marknaden att ta ansvar var uppenbarligen felaktig. Den fria marknaden klarade inte av behovet av läkemedelsförsörjning på alla plan och har inneburit medicinbrist, svårare att få medicinen när man behöver den och brister i beredskapslagret.

Redan före pandemin ökade antalet rapporter om brister i läkemedelsförsörjningen. År 2018 restnoterades mer än fyra gånger så många läkemedel jämfört med tre år tidi­gare. Detta leder i många fall till stora svårigheter för människor när de inte kan få tag på medicin som är avgörande för hälsan.

Vad som nu behöver göras är att lägga fokus på att reglera ansvaret tydligt. Den S‑ledda regeringen tillsatte en utredning för att ta hand om bristerna efter avregleringen. Uppdrag gavs redan år 2018 att titta på läkemedelstillgången och ta fram förslag på åt­gärder för beredskapslager och samordning. Den pågående utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap får utvidgat uppdrag från regeringen, som nu ger utredaren Åsa Kullgren i uppgift att titta även på frågan om trygg försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial även i kris och ska pröva om särskilda beredskapsapotek ska införas. Regeringens utredare Åsa Kullgren presenterade i våras ett delbetänkande i vilket hon konstaterade att regionernas lagerhållning är bristfällig och att nya riktlinjer, planeringssystem och målsättningar måste till.

Vi behöver komma tillrätta med brister i läkemedelstillgången. Bland annat bör ett nytt beredskapslager och ett samordnande ansvar för läkemedelstillgången inrättas, så som Apoteket AB tidigare hade. Att vara förberedd är en styrka för ett land.

 

 

Eva Lindh (S)

 

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Hanna Westerén (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera frågor om beredskapslager för läkemedel samt komma till rätta med brister i läkemedelstillgången och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.