Beredskapslager för livsmedel

Motion 2022/23:1571 av Dan Hovskär (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beredskapslager för livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med den nu rådande oro som finns i vårt närområde, behöver vi tillse att Sverige får beredskapslager för livsmedel. Beredskapslager är beteckningen på den förrådshållning som byggs upp i fredstid för att tillgodose samhällets olika behov vid kriser eller i krig. En trend har varit att de stora lagren försvunnit mer och mer och lagerhållningen har blivit mer baserad på just-in-time-flöden idag. Vid störningar i leveranserna blir hyllorna snabbt tomma. Livsmedelslager för matvaruaffärerna finns på ca 200 platser i Sverige. Men de håller inte många dagar vid en större kris; exempelvis färskvaror finns i affärernas lager som räcker ca en vecka.

Detta visar att Sverige är oerhört sårbart och att vi på kort tid kan sakna både mat och andra förnödenheter. Självförsörjningsgraden av livsmedel i Sverige har också minskat under många år. För flera livsmedel har vi nu hamnat på en självförsörjnings­grad på under 50 procent. Det innebär att varannan tugga på mattallriken idag är importerad. Det är dåligt för både lantbrukarna och Sveriges säkerhet och beredskap.

Tittar vi på vårt grannland Finland så ligger det betydligt bättre till när det gäller självförsörjningsgraden av livsmedel, som idag ligger på ca 85 procent och de har dessutom flera befintliga beredskapslager igång. Läget i Sverige är allvarligt och åtgärder behöver skyndsamt till för att stärka upp beredskapen.

Därför är det nu viktigt att skapa robusta beredskapslager för livsmedel som kan försörja hela Sverige i händelse av större kriser eller krig. Men det finns flera fråge­ställningar här. För att öka självförsörjningsgraden och livsmedelsproduktionen i Sverige så att vi klarar kriser behöver fler åtgärder vidtas. Inte minst behöver vi komma tillrätta med lönsamheten i det svenska jordbruket som måste öka och stärkas framöver. Detta så vi får en ökad långsiktig inhemsk livsmedelsproduktion.

Vi måste stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Därför behöver vi skyndsamt tillse att flera robusta beredskapslager för livsmedel inrättas.

 

 

Dan Hovskär (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beredskapslager för livsmedel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.