Till innehåll på sidan

Behovsprövning för arbetskraftsinvandring från tredjeland

Motion 2022/23:2135 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovsprövning för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Behovsprövningen som arbetsmarknadens parter tillsammans med Arbetsförmedlingen gjorde gällande arbetskraftsinvandring togs bort genom en överenskommelse mellan Miljöpartiet och alliansregeringen 2008. Överenskommelsen tog bort regleringarna av arbetskraftsinvandring för personer utanför EU och gav arbetsgivarna trumf på hand. De fick bedöma behovet av arbetskraft till villkor långt under kollektivavtalens nivåer.

Vi ser nu hur löne- och villkorsdumpning och ren förslumning växer på arbets­marknaden. Kriminella ligor drar nytta av det kaos som uppstått. Inte minst inom byggbranschen, som tidningen Byggnadsarbetarens reportage Svartjobbsfabriken tydligt visat. Situationen är ohållbar, både för de utländska arbetstagarna och för LO-förbundens medlemmar. De senare hotas av undanträngning och arbetslöshet och branscherna av dålig återväxt. Seriösa företag konkurreras ut.

Frågan om att återinföra behovsprövning på arbetsmarknaden har fackföreningarna drivit under lång tid.

Idag har Sverige bland de mest liberala reglerna i EU för arbetskraftsinvandring. Vi menar att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige. Även arbetsmarknadsutbildningar måste svara upp mot olika branschers behov och hjälpa de arbetslösa i Sverige som saknar kunskaper att kunna matcha före­tagens behov, innan många gånger okvalificerad arbetskraft tas in från tredje land.

Vi står upp för schysta löner och trygga anställningar oavsett bransch, yrke eller vem det är som arbetar. Utmaningen de kommande åren är att fortsätta pressa tillbaka arbetslösheten, särskilt bland nyanlända, och då ska inte jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige gå till andra än de som lever och bor i Sverige. Inom EU ska vi inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor – vi ska ha ordning och reda på arbetsmarknaden med lika lön och villkor för lika arbete. Den fria rörligheten får inte användas som en ursäkt för att dumpa villkor och löner. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla.

 

 

Leif Nysmed (S)

Lars Mejern Larsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovsprövning för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.