Behovet av ledarhundar för personer med synnedsättning

Motion 2016/17:866 av Ida Karkiainen (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-03
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ledarhundar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Cirka 100 000 människor i Sverige lever med omfattande synnedsättning och har ett stort behov av hjälpmedel för att få vardagen att fungera. Ett viktigt hjälpmedel är ledarhunden. I Sverige finns ungefär 300 ledarhundar för personer med synnedsättning. Ledarhunden utgör ett stort stöd och hjälper föraren att upptäcka hinder, ta sig förbi hinder i den fysiska miljön, visar på trappor och kanter samt är lyhörd för förarens olika kommandon. Att leva med nedsatt syn eller utan syn innebär stora utmaningar i att ta sig fram i samhällets fysiska miljö. Det innebär också många faror när omgivningen inte visar hänsyn och ställer upp hinder. En illa parkerad cykel, eller en butiksskylt på trottoaren kan i värsta fall innebära olyckor och personskador. Ledarhunden är därför en stor trygghet och frihet. För många personer med synnedsättning är ledarhunden avgörande för att vardagen skall fungera. 

Det är angeläget att regeringen utreder behovet av ledarhundar, samt säkrar att de som vill använda ledarhunden som hjälpmedel skall få möjlighet till det.

 

 

Ida Karkiainen (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ledarhundar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.