Till innehåll på sidan

Behov av bredband och telefoni i hela landet

Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till bredband och telefoni i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgänglighet till bredband är nödvändig, oavsett om man bor eller har företag i en stad eller på Sveriges landsbygder. Tillgängligheten är även nödvändig för företag som har verksamhet på andra ytor.  Hög hastighet i it-infrastrukturen är helt avgörande för utveckling och tillväxt i hela landet.

Av myndigheter och kommuner förutsätts att de kan erbjuda sina tjänster på nätet. Det handlar om allt från sjukpenning, förskoleplats och bygglov till serveringstillstånd eller regler för miljötillsyn. Medborgarna förväntar sig att myndigheter och kommuner och civilsamhället kan erbjuda it-tjänster som e-hälsa, distansutbildning, media, ja all distansoberoende teknik av hög kvalitet för att underlätta deras vardag.

Även statliga myndigheter bygger sitt informationsflöde till och kontakten med medborgarna på it-teknik. Då är tillgängligheten speciellt viktig samtidigt som det underlättar ärendehanteringen och gör den mer effektiv. 

Ansvaret för utbyggnad av bredbandsnätet lokalt ligger hos kommunerna. Idag är deras ekonomi ansträngd, framför allt gäller det landets småkommuner med vikande befolkning. Då finns det små ekonomiska möjligheter att utveckla datatjänster, även om det är nödvändigt för utveckling och fler jobb i kommunen.

Enlig lagen har alla medborgare i landet rätt till en hemtelefon i sin bostad. När den fasta telefonin försvinner, måste telefonbolag erbjuda fungerande mobiltelefoni för att fylla lagens krav. Fungerande telefoni är inte nödvändigt bara i hemmet och för trygghetslarmen, det är ett viktigt arbetsmiljökrav för lant- och skogsarbetare och livsviktigt för exempelvis fjällräddare. Under turistsäsongen är företagare beroende av att telefonin fungerar samtidigt som telefonerna ska garantera säkerheten.

Problemen med dåligt fungerande telefoni började efter att Telia monterade ner sitt kopparnät och gick över till mobil telefoni. Trots löften om hög tillgänglighet, behöver man inte gå långt utanför en centralort eller en huvudväg för att inte kunna ringa eller ta emot samtal. Problemen beror på att mobilföretagens täckningskartor inte motsvarar verkligheten. Det är inte acceptabelt.

För tillväxt och utveckling i hela landet är det nödvändigt att vi har ett väl utbyggt bredband med hög kapacitet och fungerande telefoni.

 

 

Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Hanna Westerén (S)

Kalle Olsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till bredband och telefoni i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2016/17:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.