Till innehåll på sidan

Begränsad arbetskraftsinvandring och arbetsmarknadsprövning

Motion 2022/23:1195 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa arbetsmarknadsprövning vid arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har sedan 2008 levt med ett av världens mest liberala system för arbetskrafts­invandring som har lett till en kraftig ökning av antalet uppehållstillstånd för arbete. Förutom att regelverket är orimligt liberalt är det tydligt att det sätter arbetsgivarens intressen främst, och många arbetskraftsinvandrare har utnyttjats och kommit i kläm. Med dagens regelverk är arbetstagaren i en oerhört svag ställning och det måste vi ändra på.

I det starka samhället är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. När rätt kompetens saknas i Sverige ska det vara lätt och smidigt för arbets­givare att rekrytera från andra länder. När en person har arbetat i Sverige i flera år med schyssta villkor och skapat sig ett liv här bör det finnas möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd och så småningom svenskt medborgarskap. Men vi kan inte acceptera att oseriösa arbetsgivare importerar billig arbetskraft när det finns arbetslösa i Sverige som kan ta de lediga jobben. Vi kan inte heller acceptera att utsatta människor luras och utnyttjas under slavliknande förhållanden. Vi kan aldrig acceptera att kriminella utnyttjar vårt system för arbetskraftsinvandring för att illegalt hitta vägar in i Sverige och utnyttja våra trygghetssystem.

Den förra socialdemokratiskt ledda regeringen tog en rad initiativ för att reglera arbetskraftsinvandringen. Bland annat gällde det förslag om försörjningskrav för anhöriga, åtgärder mot handel med arbetstillstånd, exploatering av människor som deltidsarbetar samt ökade kontroller och straff. På så vis kommer vi åt mycket av fusket och fifflet. Men vi ser ett behov av att gå ännu längre. Den viktigaste åtgärden för att skapa en hållbar arbetskraftsinvandring är att återigen införa en behovsprövning. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning även avseende detta, men det blir upp till den nya regeringen att gå vidare med förslaget.

Lediga arbetstillfällen i Sverige ska i första hand ska gå till arbetslösa i Sverige. Prövningen ska ta hänsyn till att kompetensbrist kan variera både över tid och land och det bör säkerställas att arbetsmarknadens parter får en tydlig insyn. Utgångspunkten är att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i första hand gå till arbetslösa som redan bor i Sverige.

 

 

Teresa Carvalho (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa arbetsmarknadsprövning vid arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.