Till innehåll på sidan

Bedömning av personskador vid trafikolyckor

Motion 2015/16:2203 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Granskad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om oberoende och rättvis bedömning av personskador vid trafikolyckor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som i trafiken råkar ut för personskada har rätt till ekonomisk ersättning från sitt försäkringsbolag där trafikförsäkringen är tecknad. För att se till att ersättningen är skälig och rättvis och utgår från gällande lagstiftning och praxis finns Trafikskadenämnden.

Trafikskadenämnden består av två jurister (ordförande och vice ordförande), två lekmannarepresentanter från olika fackliga organisationer och två bolagsrepresentanter från försäkringsbolagen. Att representanter för försäkringsbolagen finns med i Trafikskadenämnden kan riskera att bedömningarna inte blir opartiska.

Radioprogrammet Kaliber i P1 visade i en granskning som sändes i mars 2015 att läkare som arbetar åt nämnden många gånger har en bakgrund i försäkringsbolagen och försäkringsbolagens utbildningar. Detta kan ytterligare bidra till relevansen i att ifrågasätta Trafikskadenämndens möjlighet att göra opartiska och rättvisa bedömningar.

Med anledning av detta bör regeringen överväga att se över hur Trafikskadenämnden fungerar och vidta förbättringar för en mer rättvis och opartisk prövning. Ett alternativ kan vara att införa ett helt oberoende organ för bedömning av exempelvis trafikskador.

 

Adnan Dibrani (S)

Mattias Jonsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om oberoende och rättvis bedömning av personskador vid trafikolyckor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.