Bättre tillgänglighet till återvinning

Motion 2018/19:741 av Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-23
Granskad
2018-11-23
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra tillgängligheten till återvinningen för personer med funktionshinder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Återvinningen i Sverige ska bli mer lättillgänglig och det ska bli enklare att göra rätt. Det är bakgrunden till den förordning som regeringen beslutade om i somras som innebär införandet av ett nytt system för insamling av förpackningar.

Tanken är att det system som finns idag med drygt 5 000 återvinningsstationer för förpackningar och returpapper ska ersättas av ett system med samma servicegrad som den kommunala insamlingen. Det innebär att insamlingen huvudsakligen ska ske bostads- eller fastighetsnära.

Det är en stor reform som kommer att ske långsamt och kraven på servicegrad kommer stegvis att höjas.

Hushållens goda tillgång till återvinningsstationer är säkert en av de stora anledningarna till att Sverige är ett av de länder som återvinner mest i hela världen. Trots att Sverige är bra ur ett internationellt perspektiv ska vi självklart fortsätta att sträva efter ett ökat återvinnande.

Det finns idag vissa tillgänglighetsbrister på de befintliga återvinningsstationerna. Personer med funktionsnedsättningar kan ha svårt att återvinna utan assistans. Det kan röra sig om placeringar som är svåra att nå med rullstol och brist på information för blinda. Den här typen av hinder riskerar att göra att färre människor återvinner.

Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för insamlingen av förpackningar och returpapper enligt producentansvaret, är huvudprincipen för placering av dagens återvinningsstationer att de ska finnas där folk rör sig och vara tillgängliga även för den som saknar bil. Det finns inga tillgänglighetskrav för funktionshindrade.

Jag menar att när systemet för förpackningsinsamling nu görs om så borde det finnas en uttalad ambition om att högre grad av god tillgänglighet ska eftersträvas för att göra det lättare för personer med funktionshinder att använda.

Det kan handla om att det finns krav på producentorganisationerna att det nya fastighetsnära systemet också ska vara lätt att använda för personer med funktionsnedsättningar. Jag anser att regeringen bör inleda diskussioner med producentorganisationerna kring detta för att säkerställa att möjligheten att bidra till en bättre miljö inte ska begränsas på grund av ett funktionshinder.

 

 

Kristina Nilsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra tillgängligheten till återvinningen för personer med funktionshinder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.