Bättre tågförbindelser Stockholm–Oslo

Motion 2023/24:1731 av Elin Nilsson (L)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-04
Granskad
2023-10-04
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för bättre järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västerås, Örebro och Karlstad har en viktig och strategisk placering mellan Stockholm och Oslo – två expansiva huvudstäder.

 Idag väljer en klar majoritet av resenärerna att flyga de drygt 40 milen mellan huvudstäderna på grund av att tågets restid inte är tillräckligt konkurrenskraftig. Om tåget klarar en restid på under tre timmar mellan Oslo och Stockholm skulle två tredjedelar av resenärerna i stråket välja tåget enligt beräkningar från Kungliga Tekniska högskolan. Enligt samma beräkningar skulle ett ökat antal resenärer i sin tur generera stora intäkter. Möjligheten att få många resenärer att byta transportslag från flyg till tåg gör Oslo–Stockholm till Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt.

 Bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle därtill skapa en förbättrad arbetsmarknad efter hela sträckan när restiden för de som bor i Västerås, Örebro och Karlstad kortas. Möjligheten att arbetspendla längre sträckor ger inte bara arbetstagarna en större arbetsmarknad utan underlättar även för arbetsgivare att rekrytera medarbetare. 

 Järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle dessutom vara ett viktigt bidrag i omställningen till ett nytt hållbart transportsystem och flytta över en miljon flygresenärer till tåget om året. Järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo skulle vara strategisk och lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

 

 

Elin Nilsson (L)

 

 

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för bättre järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Trafikutskottet
    Betänkande 2023/24:TU18

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.