Barnomsorg vid tillfälligt boende

Motion 2003/04:Ub425 av Hans Unander m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga en översyn av lagstiftningen för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Motivering

Turismen är en av de näringar som ökar mest i vårt land. I dag finns det några kommuner som tydligt har fått kännetecknet att vara ”turistkommuner”, exempelvis Malung, med samhället Sälen som kännetecknas av skidanläggningar, vandringsleder och naturupplevelser och Gotland och Öland med naturen och kulturarvet, stränderna och havet. Den växande turistnäringen har lett till att dessa turistkommuner och företagarna på orten kan erbjuda många arbetstillfällen, långt fler arbetstillfällen än vad det finns tillgång till arbetskraft i den egna kommunen, vilket är positivt. Arbetstillfällen som erbjuds är många gånger visstidsanställningar och säsongsarbeten. Därmed sker ofta en tillfällig inflyttning till kommunerna. Detta skapar vissa problem inom barnomsorgen. Idag säger lagstiftningen att varje kommun svarar för att tillhandaha förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för dem som stadigvarande vistas i kommunerna. Det betyder att de som tillfälligt bor i t.ex. Malungs kommun, har barn i förskoleåldern och ett tillfällig säsongsarbete har rätt till barnomsorg. Deras rättighet ifrågasätter vi inte. Problemet är att vi ser att kommunens kostnader ökar dramatiskt. Vi anser att dessa kommuner bör kompenseras. Snarast bör en utredning starta för att se över problematiken för dessa kommuner. En idé kan vara att lagstiftningen likställs med gymnasieskolan. Det vill säga när en elev behöver gå ett gymnasieprogram i en annan kommun än sin hemkommun, får elevens hemkommun betala kostnaden för eleven. En annan tanke kan vara att ovan beskrivna problem ingår i utjämningssystemet. För att komma tillrätta med de aktuella kommunernas obalans bör en översyn göras.

Stockholm den 1 oktober 2003

Hans Unander (s)

Barbro Hietala Nordlund (s)

Kurt Kvarnström (s)

Per Erik Granström (s)

Anneli Särnblad Stoors (s)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga en översyn av lagstiftningen för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.