Barnomsorg och sjuka barn

Motion 2004/05:Ub277 av Matilda Ernkrans och Anders Ygeman (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera samtal med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om förutsättningarna för att kunna erbjuda barnomsorg av något slag också för sjuka barn.

Motivering

Att bli förälder är en fantastisk upplevelse. Att vara förälder är inte alltid lika enkelt. Barn betyder ömhet, närhet och glädje men också ansvar och ett evigt pusslande för att få livet att gå ihop.

Som förälder vill man ge sitt barn det bästa man förmår. Som förälder vill man njuta av tiden med sina barn. Som förälder är man också ansvarig för familjens försörjning. Man är aldrig bara förälder utan finns i ett socialt sammanhang exempelvis i sitt arbete. Det är inte alltid lätt att räcka till. Barnet blir sjukt och behöver omvårdnad. Många är de förkylningar, öroninflammationer och barnsjukdomar som varje småbarnsförälder ska hantera. Oftast hanteras detta av kvinnorna som sedan därutöver får leva med lägre löner, svårare att få fäste på arbetsmarknaden och liten möjlighet till befordran. För föräldrar med små ekonomiska marginaler kan också en följd bli att den dyrbara lediga tiden tillsammans med sitt barn, får bli med barnet snorigt och förkylt hemma i sängen. När barnet piggat på sig så pockar jobbet på.

För att underlätta föräldraskapet tar vi i Sverige stort gemensamt ansvar för många delar. Vi har en mycket bra föräldraförsäkring, vi har barnomsorg och fritids. Det finns barnbidrag och barnavårdscentraler. Mycket är bra och mycket kan vi vara stolta över. Ändå vet vi att föräldrar vittnar om att man inte riktigt räcker till. Det finns naturligtvis många olika orsaker till detta och också olika lösningar. Om vi kan fortsätta att underlätta föräldraskapet såär det viktigt att fortsätta diskussionen.

Vi borde kunna fundera på ett större ansvar för barnomsorg av något slag även för sjuka barn, sjuka barn som är lite febriga eller snoriga och inte orkar med den vanliga barnomsorgen men är så pigga att de klarar sig bra med en vuxen som inte är mamma eller pappa. Man skulle kunna tänka sig en modell som ger varje barnfamilj möjlighet till ett visst antal timmar per år där en omsorgsutbildad person kan ge barnomsorg hemma hos familjen. Kanske även med extra antal timmar för ensamstående med barn då det finns positiva effekter på andra områden såsom etablering på arbetsmarknaden för just ensamstående med barn. Det finns tillfällen där det kunde vara en lösning om denna barnomsorgsresurs fanns tillgänglig.

Samtal borde kunna initieras med Kommunförbundet och Landstingsförbundet om förutsättningarna till barnomsorg av något slag för sjuka barn.

Stockholm den 28 september 2004

Matilda Ernkrans (s)

Anders Ygeman (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera samtal med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om förutsättningarna för att kunna erbjuda barnomsorg av något slag också för sjuka barn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.