Avskaffande av fribeloppet

Motion 2023/24:1126 av Helena Storckenfeldt (M)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa fribeloppet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Studenter uppmanas ofta att arbeta vid sidan om sina studier, dels för att det för många är väsentligt att ha en egen försörjning, dels för att det är att ta ett viktigt steg in på arbetsmarknaden. Idag begränsar fribeloppet möjligheten att jobba och studera parallellt då det sätter en maxgräns för det man får lov att tjäna under ett kalenderhalvår utan att få sina studiemedel indragna.

Studielån och studiebidrag är viktiga för alla som vill ha möjligheten att studera vidare. Bidraget och lånet ska räcka till uppehälle under studietiden så att den privata ekonomin inte ska stå i vägen för vidareutbildning. Det är en viktig del av Sveriges utveckling och har bidragit till den innovationskraft som Sverige idag besitter.

Storleken på fribeloppet fastställs på årlig basis och beror på om studierna sker på hel- eller deltid respektive på studiernas längd mätt i veckor per kalenderhalvår. Fribeloppet har höjts ett antal gånger, vilket är steg i rätt riktning. Det är dock fortfarande för många studenter som väljer att avstå arbetspass av rädsla för att förlora studiestödet. Att ekonomiska konsekvenser är grunden till rädslan för att jobba för mycket är för mig något bisarrt då det torde vara raka motsatsen. Dessutom är det fler som väljer att påbörja, färdigställa eller komplettera sina studier senare i livet. Då har man ofta en familjesituation att ta hänsyn till med marginellt utrymme att gå ner i inkomst. Studiestödssystemet ska och bör inte stå i vägen för människor som vill utbilda sig senare i livet.

Sommarjobb och deltidsarbete är viktiga steg in på arbetsmarknaden och kan för många korta tiden mellan färdigställda studier och arbete. Ett arbete innebär att man får erfarenhet av pressade situationer, beslutsfattande och ansvar. Dessutom efterfrågar många arbetsgivare att man engagerat sig eller arbetat under studietiden. För många rekryterare visar det en drivkraft och en arbetsmoral som är eftertraktad på arbets­marknaden.

Hårt arbete ska alltid löna sig, men idag bestraffas många studenter som jobbar för mycket vid sidan om sina studier. Hur man som student väljer att utforma sin studietid bör endast vara upp till studenten själv. Rimligtvis bör alla ha samma förutsättningar att studera, men har man möjligheten och förutsättningarna att arbeta vid sidan om ska man inte bestraffas genom att få sitt studiestöd indraget. Därför bör regeringen se över möjligheten att avskaffa fribeloppet helt.

 

 

Helena Storckenfeldt (M)

 

 

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa fribeloppet och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Utbildningsutskottet
    Betänkande 2023/24:UbU7

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.