Till innehåll på sidan

Avfallshantering

Motion 2009/10:MJ256 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-01
Numrering
2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avfallshantering.

Motivering

I Sverige har våra kommuner fortfarande monopol när det kommer till att hantera hushållens avfallshantering. Detta innebär att kommunen har ensamrätt när det gäller hanteringen av insamling, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall, vilket i praktiken betyder att det finns ett direkt förbud för privata aktörer att självständigt organisera någon hantering av hushållsavfall.

Ensamrätten att hantera hushållsavfall innebär att fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare eller verksamhetsutövare har en skyldighet att överlämna hushållsavfall eller med hushållsavfall jämförligt avfall till kommunens system för transport, bortskaffande och återvinning av avfallet. Kommunen bestämmer själv hur den vill organisera de uppgifter som har ålagts den när det gäller hanteringen av hushållsavfall; i egen regi, genom samarbete med andra kommuner i kommunalförbund eller gemensam nämnd eller genom hel- eller delägt bolag eller genom kontraktering av entreprenör. Därför har många kommuner – exempelvis såväl Göteborg som Stockholm – delvis lagt ut sin avfallshantering på entreprenad inom vissa stadsdelar medan det trots detta fortfarande inte finns någon reell konkurrens på grund av gällande förbud.

Förbudet innebär också att det i dag inte finns någon möjlighet för en privat entreprenör att erbjuda sina tjänster till människor i en viss stadsdel eller bostadsområde då samtliga boende är hänvisade till det kommunala bolag eller entreprenör som sköter om avfallshanteringen.

Detta innebär att de boende inte själva kan välja vem eller vilka de vill skall hantera deras avfall.

Monopol i sig för sällan någonting gott med sig. Ett uppluckrande av avfallshanteringen i kommunerna skulle leda till bättre service, mer kundorientering och möjlighet till pressade priser för de boende. Konkurrens skapar också nytänkande, inte minst på en marknad som riskerar att stagnera eftersom den har varit dominerad av en ensam kommunal aktör som inte behöver ta hänsyn till sina kunders krav eller situation. Av länderna i Europa har exempelvis Irland helt avreglerat sin avfallshantering medan även Finland och Norge har större möjligheter till konkurrens inom avfallshantering än vad som i dag finns i Sverige. Hittills är den avfallshantering som hanterar avfall ifrån företag, organisationer och etablissemang som exempelvis restauranger avreglerat i Sverige. Därför torde det inte heller vara ett särskilt stort steg att också öppna för konkurrens inom hushållssektorn. Att Sverige år 2009 har ett fortsatt kommunalt monopol på hushållens avfallshantering är därför anmärkningsvärt. Människor måste själva kunna välja, påverka och känna att de får valuta för sina pengar. Företagande och entreprenörskap måste uppmuntras och premieras. Kan en privat entreprenör erbjuda sina tjänster måste detta självfallet också kunna beaktas och få möjlighet att konkurrera på goda villkor. Därför skall det kommunala monopolet på avfallshantering avskaffas.

Stockholm den 30 september 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avfallshantering.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.