Åtgärder för nationellt strandstädningsansvar

Motion 2018/19:1457 av Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för att ta ett nationellt ansvar över havs- och strandmiljön längs Sveriges och Bohusläns kust och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bohusläns kuster har en mäktig och outtröttlig motståndare i form av flera hundra ton plast som böljande och dagligen sköljer in från havet.

Om det inte vore små kommuners knappa budgetar och för ideella eldsjälar som organiserat och idogt kämpar mot dessa plastberg skulle sommarhärliga vykortsvackra och salta dopp i de bohuslänska turistmagnetiska vikarna för alltid vara ett minne blott.

Nedskräpning av den marina miljön och av stränder är en fråga som har varit aktuell under lång tid både internationellt och nationellt. Och det med rätta.

Det är en överlevnadsfråga huruvida vi ska vinna över plasten i haven eller inte.

Kommunerna har idag hela ansvaret för renhållningen och därmed för att städning av stränderna sker. Kommunerna måste därför finna lämpliga lösningar för hur den verksamheten långsiktigt kan utföras.

Det kan verka klokt. När strandskräpet kommer från den egna kommunens strandbesökare som tappar glasspapper och glömmer ölburkar.

Men kommunerna på Bohuskusten är värst drabbade i hela Europa.

Från öppet hav driver årligen 8 000 kubikmeter internationellt skräp upp på öar, kobbar och skär med hjälp av Jutska strömmen, Atlantströmmen och den baltiska ytströmmen.

Det är små kommuner med små ekonomiska möjligheter som är belägna längs den vackra bohuslänska kusten. Att hålla stränderna skräpfria och hålla havet friskt är en mycket kostsam operation, och utan de ideella eldsjälarna som i ur och skur kärleksfullt rensar upp så alla vi andra kan njuta havsglittret, skulle ekvationen inte gå ihop.

Att verka internationellt inom bland andra Ospar och Helcom för att komma till rätta med marin nedskräpning vid källan är inte tillräckligt.

Staten borde finna möjlighet att avsätta resurser såväl för havsmiljön som för åtgärder mot nedskräpning.

Det känns orimligt att det ska vara den lilla kommunens enskilda ansvar.

Det är heller inte rimligt att fortsätta förlita oss på att ideella krafter kommer att kunna fortsätta rädda våra hav och stränder utan ekonomiska tillskott, då skräpmängden som tvingar sig upp på våra stränder oförtrutet fortsätter att öka.

Jag önskar att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen och ser över möjligheterna till särskilda åtgärder för att säkerställa städningen av Sveriges och Bohusläns kust i syfte att rädda havs- och strandmiljön, och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för att ta ett nationellt ansvar över havs- och strandmiljön längs Sveriges och Bohusläns kust och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.