Till innehåll på sidan

Åtgärder för att förebygga tinnitus och hjälpa dem som drabbats

Motion 2001/02:So276 av Margareta Andersson och Sofia Jonsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2001-10-05
Numrering
2001-10-05
Hänvisningsförslag
2001-10-05
Utskottsförslag
2001-10-05
Granskning
2001-10-05
Registrering
2001-10-05
Hänvisning
2001-10-11
Bordläggning
2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om begränsningar av ljudnivåer på konserter, diskotek m.m.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillägg i plan- och bygglagen om att planera så att bullerstörningar minimeras.1

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade resurser för att sprida kunskaper om och öka informationen om hur man förebygger och botar tinnitus.

1 Yrkande 2 hänvisat till BoU.
Tinnitus

Tinnitus är ett osynligt handikapp som inte uppmärksammats tillräckligt mycket. Den som är drabbad lider av ett ljud som ständigt finns i huvudet. Människor kan hamna i djupa depressioner både på grund av ljudet och av att det oftast är svårt att bota med dagens kunskaper.

Äldre som drabbas av tinnitus får det av åldersförändringar i örat och också efter att under ett långt liv ha varit utsatta för bullrig miljö. Buller och högfrekvent ljud medför en ”nedsmutsning” av vår ljudmiljö som i framtiden kan medföra ännu värre problem än idag om inget görs åt det.

Unga människor drabbas ibland av tinnitus på grund av att de under till exempel en rockkonsert, ett diskobesök eller dylikt vistats i en miljö som haft allt för många decibel. Tyvärr kan man inte förutsäga vilka som blir skadade av detta utan ljudnivån måste sänkas för att ingen ska utsättas för risken.

För att människor inte ska behöva drabbas av handikappet tinnitus i framtiden bör regeringen vidta åtgärder i form av begränsningar av ljudnivåerna vid olika arrangemang. Detta bör ges regeringen till känna.

Hela samhället är förorenat av ljud idag och det är svårt att hitta någon enda plats rimligt nära bostadsområdena där det inte förekommer andra ljud än de naturen åstadkommer. Detta kan i sig medföra att människor drabbas av både tinnitus och psykisk utmattning. I planarbetet för både nya bostadsområden och när man planerar vägar, järnvägar, flygplatser och annan bullrande verksamhet finns stort behov av att inte ta tysta områden i anspråk för bullrig verksamhet. Bostäder, skolor och sjukhus bör också placeras så att de inte onödigtvis utsätts för buller. Detta bör skrivas in i plan- och bygglagen. Detta bör ges regeringen till känna.

Enligt nyare forskning kan stress utlösa tinnitus. Människor får spänningar i ansikte, nacke och axlar och denna spänning sprider sig till de små fina muskler som finns i innerörat. Denna spänning är svår att komma åt med avslappningsövningar men med specialkunskaper kan det gå att lindra eller helt avhjälpa problemet. Det behövs mer forskning och bättre spridning av kunskaperna om tinnitus på grund av stress och hur man hjälper drabbade människor. Tvärvetenskaplig forskning inom medicin och fysiologi är nödvändig. Både sjukgymnaster, audiologer och öronspecialister behöver ingå i nätverk för att sprida kunskaper och öka informationen på området. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 23 september 2001

Margareta Andersson (c)

Sofia Jonsson (c)


Yrkanden (3)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om begränsningar av ljudnivåer på konserter, diskotek m.m.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. Riksdagen tillkännager som sin mening vad i motionen anförs om tillägg i plan- och bygglagen om att planera så att bullerstörningar minimeras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade resurser för att sprida kunskaper om och öka informationen om hur man förebygger och botar tinnitus.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.