Återinförande av estetiska ämnen på gymnasiet

Motion 2023/24:1034 av Anna Wallentheim (S)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att estetiskt ämne ska erbjudas alla gymnasieelever och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Innan barn kan använda ord för att uttrycka sig, har de förmågan att sjunga. Innan de tar sina första steg kan de röra sig i en dans. Innan de kan forma bokstäver och skriva, skapar de sina egna bilder och ritningar. Kulturella uttryck är således en medfödd del av vår mänskliga natur, från födseln.

Genom alla tider har konst, i sina olika former, fungerat som en viktig röst i sam­hällsdebatten. Konsten har utmanat, analyserat, reflekterat och kritiskt granskat vår omvärld, och den har spelat en central roll i det demokratiska samtalet.

I läroplanen för gymnasieskolan fastställs det att skolan har en uppgift att utbilda eleverna så att de kan använda sina kunskaper som verktyg för att:

 • formulera och pröva antaganden samt lösa problem,
 • reflektera över sina erfarenheter och sin egen inlärningsprocess,
 • granska och bedöma påståenden och situationer kritiskt, samt
 • lösa praktiska problem och uppgifter.

När de estetiska ämnena togs bort som obligatoriska delar av gymnasieutbildningen 2011, togs en viktig del av elevernas verktygslåda för kreativ reflektion och uttryck bort.

Utöver sitt egenvärde, har de estetiska ämnena en avgörande inverkan på barns och ungas utveckling inom en rad andra ämnesområden. Studier från institutioner som Karolinska institutet har visat att dans och musik bidrar till att förbättra inlärningen i teoretiska ämnen, som exempelvis matematik. Forskning har också visat att elever mår bättre av att delta i kulturella aktiviteter och motionera, och detta har en positiv inverkan på deras inlärningsförmåga. Det är viktigt att också komma ihåg att barn och unga växer upp i en digital värld, och bildkunskap spelar en kritisk roll för att hjälpa dem att förstå och tolka den digitala reklamen och medias budskap.

Estetisk verksamhet är alltså viktig ur flera aspekter. För det första, kulturella ut­tryck är en väsentlig del av en levande samhällelig kultur. För det andra, det är av stor betydelse att kultur inte blir något som endast vissa med kulturintresserade föräldrar får tillgång till. Slutligen, det är en väsentlig komponent för att nästa generation ska kunna utforska och möjligen utveckla en professionell karriär som konstnärer, musiker, skåde­spelare eller författare.

Det är dags att uppmärksamma och värdesätta de estetiska ämnena för vad de verk­ligen är – en integrerad och oundgänglig del av en utbildning som främjar kreativitet, intellektuell tillväxt och en rikare förståelse av världen omkring oss.

 

 

Anna Wallentheim (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att estetiskt ämne ska erbjudas alla gymnasieelever och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2023/24:UbU12

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.