Till innehåll på sidan

Återinförande av ämbetsmannaansvaret

Motion 2016/17:1875 av Sotiris Delis och Erik Ottoson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra ämbetsmannaansvaret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver en högre grad av ämbetsmannakultur än idag. Allt fler anställda inom offentlig förvaltning anmäls för tjänstefel men allt färre döms.

En förklaring till avsaknaden av ämbetsmannakultur är det minskade straffbara området genom den så kallade ämbetsansvarsreformen år 1975. Innan reformen ledde fel i tjänsten till påföljder som böter och fängelse men även avsked i högre utsträckning än idag. När ämbetsmannaansvaret minskade suddades stora delar av det straffrättsliga ansvaret för tjänstemän med offentlig anställning ut.

Även om Sverige i en internationell jämförelse har en låg grad av korruption sänder ett ämbetsmannaansvar en viktig signal till medborgarna att offentliga tjänstemän får ta sitt ansvar. På så vis behåller vi ett samhälle med hög social tillit.

 

 

Sotiris Delis (M)

Erik Ottoson (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra ämbetsmannaansvaret och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.