Årlig lönekartläggning och jämställdhetsplan

Motion 2015/16:2169 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lönekartläggning och jämställdhetsplaner ska göras årligen av arbetsgivare med fler än tio anställda och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fram till 2008 sa lagstiftningen att en lönekartläggning och jämställdhetsplan skulle göras av arbetsgivare med fler än tio anställda. Detta ändrades så att reglerna endast skulle gälla företag med fler än 25 anställda. Det övergick också från att vara en årlig kartläggning till att det endast behövde göras vart tredje år.

Fackförbundet Unionen sammanställde en rapport 2011 som visade på att kartläggningarna blivit färre med denna lagstiftning. Eftersom kartläggningen är ett viktigt instrument för att komma till rätta med osakliga löneskillnader (främst mellan kvinnor och män) innebär detta att löneskillnaderna kan bestå under en längre tid utan att rättas till. När det så är dags att förändra detta, har skillnaderna ofta rusat i höjden och en korrektur är svårare att få till. För de enskilda innebär denna orättvisa också skillnader i pensionsinbetalningar och annat som gör att strukturerna mellan könen ytterligare cementeras.

När JämO på uppdrag gjorde en stor undersökning mellan 2006 och 2008 kunde man konstatera att lönekartläggningen gav resultatet i att mer än 5 808 personer, varav 90 procent var kvinnor, fick högre lön. Det är något som talar för behovet av årlig kartläggning. Bland fackligt förtroendevalda i TCO-förbunden uppger över 60 procent att man anser att löneskillnader ska kartläggas årligen.

Om riksdagen på allvar anser sig vara för jämställdhet och mänskliga rättigheter, måste osakliga löneskillnader synliggöras och elimineras. Därför bör riksdagen tillkännage som sin mening att lönekartläggning och jämställdhetsplaner ska göras årligen av arbetsgivare med fler än tio anställda.

 

Emilia Töyrä (S)

 

Veronica Lindholm (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Carina Ohlsson (S)

Kerstin Nilsson (S)

Hillevi Larsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lönekartläggning och jämställdhetsplaner ska göras årligen av arbetsgivare med fler än tio anställda och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.