Arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:1671 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna för arbetskraftsinvandring bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Få frågor har de senaste åren varit så omdiskuterade som migration. Med ett ovanligt stort tryck på Migrationsverket efter den stora flyktingvågen år 2015, debatten om ensamkommande, människor som går under jorden efter utvisningsbesked och utvisning av människor som har fått jobb inom bristyrken går vågorna höga i frågan om vilka ska få stanna i Sverige. Sverige har tagit ett stort ansvar men vår stora fråga kommer att vara hur vi på bästa sätt ska få en fungerande integration och så många som möjligt i arbete.

Den som kan skaffa sig en egen försörjning och sköter sig ska generellt sett få stanna. Hårt arbete måste löna sig och vi behöver inte minst kvalificerad arbetskraft. Vägledande avgöranden från Migrationsöverdomstolen från 2017 har visserligen gjort att situationen förbättrats, men det finns fortfarande exempel på fall där den enskilde drabbats orimligt hårt till följd av rättstillämpningen på området. Ett tydligt exempel på att det inte fungerar idag är det uppmärksammade fallet med programmeraren Tayyab Shabab från Pakistan som fick avslag och var tvungen att lämna Sverige, trots att han hade egen försörjning och bidrog till det svenska samhället. Vi har även Uppsala­familjen Ahmadis kamp för att få stanna i Sverige i färskt minne och gläds över att de är kvar.

Trots att Moderaterna och Alliansen har kommit med återkommande kritik och tillkännagivanden om att regeringen måste se över lagstiftningen så har det enbart skett förändringar på marginalen. Därför är det viktigt att Moderaterna och Alliansen fortsätter att driva på i frågan om arbetskraftsinvandring. Små misstag av seriösa arbetsgivare ska inte behöva leda till utvisning av den som jobbar, försörjer sig och betalar skatt i Sverige.

Sverige behöver en lång rad av kompetenser inte minst inom yrken där det råder och kommer att råda stor brist och det tar tid att utbilda människor. Därför bör regeringen se över reglerna för arbetskraftsinvandring och hur människor som kommit hit och arbetar, men som på grund av slarv eller små misstag riskerar avslag, lättare ska kunna stanna kvar i Sverige.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna för arbetskraftsinvandring bör ses över och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.