Användning av personnummer vid hyra av videofilm

Motion 2002/03:K298 av Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett förbud mot att använda personnummer vid uthyrning av videofilmer.

Motivering

Vi ska använda våra personnummer med aktsamhet. Personnumret används i allt större utsträckning i skilda situationer, utan att det egentligen är nödvändigt. Det finns andra sätt att garantera att man är den man utger sig för att vara. Namn och adress samt uppvisande av legitimation bör i många fall vara tillfyllest. Det finns naturligtvis tillfällen när det är viktigt med personnummer och där det är angeläget med en säker identifiering. Forskningsbehov är ett sådant exempel.

Om man mer slentrianmässigt avkrävs personnummer finns risken att man hamnar i ett register som inte är godkänt av Datainspektionen. Personnumret kan användas som ingång till direktreklam i olika former eller till andra, av privatpersoner inte önskvärda, ändamål.

Vid hyra av videofilm finns inget som säger att man måste uppge personnummer. Trots detta ombeds man vanligtvis att uppge personnumret för att få hyra film. Om önskemålet är att få hyra en film vid det aktuella tillfället så riskerar man att bli utan film om man tar upp en diskussion om Datainspektionens regler vid förhyrningstillfället. Konsumenten är i en situation där konsumentmakten har små möjligheter att fungera.

Det är angeläget att personnumret inte kan användas slentrianmässigt, och man bör därför införa förbud mot att använda personnummer vid uthyrning av videofilm.

Stockholm den 21 oktober 2002

Carina Hägg (s)


Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett förbud mot att använda personnummer vid uthyrning av videofilmer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.