Antalet myndigheter

Motion 2016/17:1450 av Jenny Petersson och Michael Svensson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska antalet myndigheter i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter. Polismyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

När Alliansen tillträdde 2006 fanns det 483 myndigheter i Sverige. Sedan dess har en minskning skett bland annat genom avskaffande av myndigheter, men främst har minskningen förekommit genom sammanslagningar till så kallade enmyndigheter. Antalet statliga myndigheter under nuvarande regering fortsätter även att minska, men inte i samma takt som i början och mitten av 2000-talet. I januari 2016 fanns det 347 myndigheter, vilket är 2 färre än det fanns 2015.

Målsättningen måste vara att minska antalet ytterligare genom sammanslagningar eller nedläggningar av överflödiga myndigheter. Det finns fortfarande för många myndigheter som har tvivelaktiga arbetsuppgifter och som driver stora kostnader. Frågan är om alla dessa myndigheter behövs, och vad de har åstadkommit.

En del av våra myndigheter sysslar med opinionsbildning, andra har tillsatts på områden där politiken har brustit. Det är skillnad mellan verksamhetsinformation och opinionsbildning. Opinionsbildande myndigheter är ett demokratiproblem. Ansvaret för opinionsbildning i ett demokratiskt samhälle ska inte vara en statlig uppgift utan ligga hos enskilda människor, intresseorganisationer, partier, medier m.m.

Det är viktigt att våra myndigheter har ett tydligt uppdrag och inte fungerar som opinionsbildare. Mot bakgrund av detta bör regeringen se över möjligheterna att ytterligare minska antalet myndigheter.

 

 

Jenny Petersson (M)

Michael Svensson (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska antalet myndigheter i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.