Ansvaret för vattenregleringen av Hjälmaren

Motion 2020/21:2703 av Camilla Hansén m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för att flytta över ansvaret för regleringen av Hjälmarens vattennivåer till staten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med ett varmare klimat kan extrem torka bli en konsekvens, och då måste vi vara rädda om våra vattenresurser. Hjälmaren ska vara en sjö som är rik på biologisk mångfald, lockar turister och är en fridsam plats för återhämtning. Tyvärr är den här bilden hotad av låga vattennivåer, övergödning och giftigt slam. Dessutom har klimatförändringen redan resulterat i en varmare temperatur i Hjälmaren, vilket ökar takten i avdunstningen och sänker vattennivåerna ytterligare. Miljöpartiet de gröna vill se krafttag för att skydda Hjälmaren och vill därför undersöka om ansvaret för sjöns reglering borde läggas på staten.

Ansvaret för Sveriges större sjöar ligger på statlig nivå, men trots att Hjälmaren är landets fjärde största sjö är den ett undantag. Vatten är en livsnödvändig resurs, både för oss och för djurlivet.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, en allmän resurs som vi alla behöver för att överleva. Vatten behövs till gårdar som odlar vår mat och till vattenkraft för att försörja våra hem med el.

Hjälmaren är huvudvattentäkt för flera kommuner, till exempel Eskilstuna. Den aktör som ska ta hand om Hjälmaren måste med andra ord se till allmänhetens intressen och miljöns bästa. Därför är det angeläget att väcka frågan om staten, som ska se till allmänna intressen och arbeta för ett hållbart miljöarbete, är bäst lämpad att ansvara för att regleringen av sjön sköts på bästa sätt. Förutsättningar för och konsekvenser av en sådan överflytt bör därför undersökas.

 

 

Camilla Hansén (MP)

 

Emma Hult (MP)

Anna Sibinska (MP)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka förutsättningarna för att flytta över ansvaret för regleringen av Hjälmarens vattennivåer till staten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.