Till innehåll på sidan

Ändra regelverket kring betalningsanmärkning

Motion 2019/20:3231 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket kring betalningsanmärkning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är reglerna hårda kring den som av olika anledningar har en obetald faktura som går vidare till Kronofogdemyndigheten att inkassera. En faktura som gått vidare riskerar en personlig betalningsanmärkning som sträcker sig över tre år. Detta händer även om skulden betalats strax innan Kronofogdemyndigheten nåtts av ärendet och skulden därmed vid det laget redan är betald. Detta bör givetvis ändras så betalda skulder inte tas upp som ett ärende av Kronofogdemyndigheten. Efter att ärende väckts bör också personen få en begränsad tid på sig att betala skulden. Tre års anmärkning är en mycket besvärlig tid för den som drabbas. En betalningsanmärkning under dessa tre år innebär att personen är oförmögen att exempelvis få ett hyreskontrakt, avtala ett telefon­abonnemang, betala via faktura eller liknande. Ekonomiskt trångmål kan inträffa under speciella skeenden i livet, exempelvis vid en skilsmässa, arbetslöshet, skada eller sjukdom. Det kan också ske i samband med en flytt där posten inte når rätt adress eller post som av andra skäl inte når mottagaren som den ska – exempelvis brinner postlådor ibland som mycket annat i vårt samhälle gör idag. Personen som drabbas av en försvunnen postförsändelse kan inte få upprättelse utan blir registrerad och dömd till tre års karantän från ekonomiskt vardagliga händelser. Att likställa en person som drabbas av ett tidsbegränsat ekonomiskt trångmål eller andra händelser personen inte kan rå över med en person som kanske notoriskt avstår från att göra rätt för sig är inte nyanserat. Reglerna är alltför snäva och bör lättas upp, likt de regler som finns i vårt grannland Norge. En skuld som betalas ska innebära att betalningsanmärkningen upphör i samband med att skulden regleras, medan en skuld som kvarstår ska ge fortsatt betalningsanmärkning.

 

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket kring betalningsanmärkning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.