Ämbetsmannautbildning och tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:3144 av Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att inrätta en obligatorisk ämbetsmannautbildning och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter inrätta tjänstemannaansvaret för ämbetsmän och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren har det tyvärr framgått att utnämnda myndighetsansvariga inte alltid har rätt kompetens för att hantera sitt uppdrag. Som ledande företrädare för statens myndigheter förväntas de leva upp till kraven om självständighet, rättrådighet samt det självklara i att följa lagar och förordningar. Men så är dessvärre inte alltid fallet.

Det är också märkligt att generaldirektörer och landshövdingar utses utan att de erbjuds relevant utbildning för tjänsten/förtroendeuppdraget ifråga. En sådan utbildning finns i många andra länder och borde införas även i Sverige.

Likaså är det viktigt att återinföra tjänstemannaansvaret. För att upprätthålla allmänhetens förtroende gentemot myndigheter är det viktigt att tjänstemännen får ta det fulla ansvaret för sina fattade beslut och de eventuella tjänstefel som de begår i samband med myndighetsutövning.

Myndigheters beslut har stor påverkan på enskildas situation. Det är därför viktigt att tjänstefel som begås ska vara en fråga för rättsväsendet att hantera i mycket fler fall än vad som gäller idag.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att regeringen bör överväga att inrätta en obligatorisk ämbetsmannautbildning för bland annat generaldirektörer och landshövdingar samt att tjänstemannaansvaret ska återinföras. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att inrätta en obligatorisk ämbetsmannautbildning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter inrätta tjänstemannaansvaret för ämbetsmän och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.