Alla barns rätt till barnomsorg

Motion 2004/05:Ub402 av Veronica Palm m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-10-05
Hänvisning
2004-10-14
Bordläggning
2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alla barns rätt till barnomsorg.

Motivering

Den gemensamt finansierade barnomsorgen har två syften. För det första är barnomsorgen till för barnen - för barnens utveckling, socialisation och för att barn ska ha roligt. Men barnomsorgen är också till för föräldrarna - för föräldrarnas möjlighet att arbeta, få vara en del i ett socialt sammanhang och möjlighet att försörja sig och sina barn.

Det är bra för alla barn att få nya sociala kontakter utanför hemmet. Att vara tillsammans med andra barn, utan att hela tiden ha mamma eller pappa bakom ryggen, är viktigt för barnets jag-utveckling. Det lär barn respekt, tolerans och solidaritet. Barnomsorgen ska vara bra för barnen och så bra att föräldrarna inte behöver gå på jobbet och oroa sig över om deras barn får den uppmärksamhet, stimulans och omsorg som de behöver. Idag har alla barn rätt till barnomsorg, men de barn som har föräldrar som är arbetslösa eller är föräldralediga med ett mindre syskon har rätt att vara i barnomsorgen bara en begränsad tid.

Arbetslöshet är ett trauma för den arbetslöse och för dess familj. Att dessutom straffa barnen genom att rycka dem ur sitt sammanhang är obegripligt. Barnen behöver kanske ännu mer få en plats där de, tillsammans med andra barn och vuxna, kan ha det roligt även om det är jobbigt hemma. Dessutom förväntas den arbetslöse föräldern vara aktivt arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande motsvarande heltid. Att vara utan barnomsorg halva dagen underlättar definitivt inte möjligheten att komma tillbaka i arbete.

Att få ett syskon är kanske den största förändring som de flesta barn upplever. Över en natt ska man dela mamma och pappa med någon annan - någon som skriker och måste bäras hela tiden. Mamma och pappa är trötta, och så fort man vill hitta på nått skoj sitter mamma fast i amning och pappa passar på att städa, diska, handla... Att i den här situationen dessutom begränsat barnets tid i barnomsorgen är absurt. På dagis är allt som vanligt och de vuxna har tid med barnet, utan att hela tiden bli avbrutna av en bebis. Dagis är barnets egen fristad när hemmet är i kaos. Här kan barnet få fortsatt samma rutiner och aktiviteter som ett barn i förskoleåldern så väl behöver.

För barnen är det obegripligt varför också de ska tas ifrån sina kompisar bara för att mamma eller pappa ska vara med den nya bebisen eller för att en av föräldrarna blir arbetslös. Barnomsorgen måste vara tillgänglig för alla. Det bör vara upp till familjen, inte kommunen, att avgöra i vilken utsträckning man vill utnyttja barnomsorgen beroende på hur livs- och familjesituationen ser ut. Därför bör frågan om hur man ökar föräldrarnas inflytande, oavsett om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga, över hur många timmar barnet behöver vara på dagis ses över.

Stockholm den 28 september 2004

Veronica Palm (s)

Anders Ygeman (s)

Hillevi Larsson (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alla barns rätt till barnomsorg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.