Äganderätten måste stärkas i minerallagen

Motion 2020/21:942 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt i minerallagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten måste stärkas när det gäller minerallagen. Självklart måste markägaren ha mer att säga till om när det gäller mineralfyndigheter på markägarens marker.

Idag är det vanligt att varken markägaren eller hans grannar tillfrågas före beslut om undersökningstillstånd. Därefter kan en person eller ett företag få ensamrätt till mineral­undersökningen och företräde till eventuella fyndigheter. Markägaren har liten möjlig­het att stoppa en exploatering och en utvinning. Ett eventuellt fynd innebär att det läggs en död hand över markområdet och markägarens ersättning för intrånget är mycket ringa.

Minerallagstiftningen måste omarbetas så att lagen skyddar markägaren och så att mineraler ingår i markägarens egendom. Äganderätten måste stärkas så att markägarens ställning stärks i minerallagstiftningen.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt i minerallagen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.