Ackreditering av vattentorn

Motion 2020/21:1348 av Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att utreda och införa ett ackrediteringssystem för vattentorn och stora vattenreservoarer, där vattnet är dricksvatten, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett land som av hävd och tradition haft bra och drickbart kranvatten, något vi dock behöver värna och vara rädda om. Många av våra vattentorn är gamla och materialet är ofta betong, vilket innebär att även om det åldras långsamt så åldras det över tid och sprickor kan uppstå. Sprickor kan innebära att vattnet kontamineras och att människor ovetande dricker otjänligt vatten. För att konsumenterna ska få ett hälsosamt och gott dricksvatten är det därför nödvändigt att reservoarerna inspekteras regelbundet och rengörs vid behov. Dåligt skötta reservoarer är inte sällan en orsak till försämrad vattenkvalitet. Flera tragiska händelser har inträffat vad avser orent vatten. I Norge dog två personer varav ett barn beroende på otjänligt vatten, något man var ovetande om innan förgiftningen inträffade. I Örebro för något år sedan fick hela det kommunala vattensystemet stängas av efter att en toalett läckt rakt in i vattenreservoaren beroende på sprickor som uppstått. Vidare är en säker vattenförsörjning en viktig del i vår civilberedskap. På samma sätt som elektricitet och mat är viktigt behöver vi tydligt värna vårt vatten. Därför bör man se över lagstiftning på området och införa ett ackrediteringssystem för vattentorn och större reservoarer på samma sätt som det finns för ex. hissar. Vattentornen behöver med jämna mellanrum inspekteras och vattnet ges godkännande som tjänligt vatten.

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att utreda och införa ett ackrediteringssystem för vattentorn och stora vattenreservoarer, där vattnet är dricksvatten, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.