Till innehåll på sidan

Rymdturism är ett faktum

Motion 2021/22:3258 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inledd översyn av rymdlagen bör medge tillstånd för uppskjutning av farkoster för rymdturism och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rymdturism bör ingå i den nationella strategin för besöksnäring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sommaren 2021 lossnade det på allvar för rymdturismen. Både Virgin Galactic och Blue Origin genomförde resor med passagerare, och nyligen har Spacexfarkosten Inspiration 4 cirklat runt jorden i tre dygn för att sedan landa framgångsrikt i havet. Spacex är därmed det första företag som har placerat helt vanliga människor i omlopps­bana runt jorden. Det är hisnande.

En ny rymdålder är under utveckling och precis som när flygindustrin utvecklades för 100 år sedan ser vi nu kommersiella aktörer som utvecklar och testar nya farkoster, för både rymdturism, forskning och utbildning. Sverige har goda förutsättningar att spela en ledande roll på området, men vi har en lagstiftning som sätter stopp.

En satsning på rymden kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen, ny forskning och nya utbildningar. De nya rymdfarkosterna kan inte enbart ta med sig rymdturister utan blir ytterligare en plattform för teknik- och materialutveckling samt ger en möjlighet att bedriva forskning i tyngdlösa tillstånd.

För några år sedan gästades Sverige av ett hundratal astronauter från 35 länder. I samband med deras besök hölls många intressanta samtal, bland annat om Europas förutsättningar att erbjuda möjlighet för suborbitala flygningar i bemannade farkoster – mer bekant som rymdturism. Sverige har tidigt aviserat sitt intresse för att vara en aktiv part i denna verksamhet, men trots idogt arbete och seriösa privata intressenter har projektet inte lyft.

I regeringsförklaringen 2019 nämnde statsministern med stolthet att turismen till Sverige har ökat. Statsministern sade bland annat: ”En nationell strategi ska stärka besöksnäringen som en viktig jobb- och tillväxtmotor i hela landet.” Arbetet med stra­tegin pausades under pandemin men har nu återupptagits. Undertecknade välkomnar det och förväntar oss att med tanke på de goda förutsättningar som Sverige har att erbjuda rymdturism, även det kommer att ingå i strategin.

Sverige har en unik möjlighet att vara en spelare på den globala marknaden med sitt geografiska läge, Esrange och en framtida rymdhamn. Länder runt om i världen vänder sina blickar hit för att få ta del av de möjligheter som erbjuds. Rymdforskningen har därför en outnyttjad potential att vara en viktig del i det svenska näringslivet och till­växten i vårt land.

Med hänvisning till ovan anser undertecknade att Sverige snarast bör undanröja de juridiska hinder som återstår för att denna spännande verksamhet för besöksnäring och forskning ska kunna ta fart. Detta måtte riksdagen ge regeringen till känna.

 

 

Betty Malmberg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rymdturism bör ingå i den nationella strategin för besöksnäring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inledd översyn av rymdlagen bör medge tillstånd för uppskjutning av farkoster för rymdturism och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.