Stoppa fler religiösa friskolor

Motion 2021/22:1413 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att nya religiösa friskolor inte ska etableras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 1992 beslutades det under Bildtregeringen om det fria skolvalet, skolpeng och oinskränkt rätt att starta friskolor. Inget annat land i världen har tagit efter den svenska marknadsskolan. Denna modell har och leder till ökad segregation och fallande skol­resultat där det är barnen, framför allt i de mest utsatta områdena, som är förlorarna.

Skollagen säger: ”Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell”, vilket leder till frågan om de religiösa förskolorna och skolorna.

Integrationen är ett av våra största problem i samhället. Friskolorna med religiös inriktning motverkar i mycket detta. Religiösa friskolor skapar i sig segregation bara genom att barn delas upp utefter religiösa åskådningar. Budskap och upplägg i många religiösa friskolor har dessutom vid närmare kontroll visat sig motverka både den fjärde paragrafen och den femte paragrafen i skollagen: ”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, indivi­dens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.”

Vi har idag samfund med uppfattningen att flickor inte ska studera efter årskurs 9 i svensk grundskola. Andra anser att kvinnan inte har samma plats som mannen m.m. Att svenska skattepengar ska finansiera denna typ av undervisning är häpnadsväckande, och att vinsterna från dessa skolor går till huvudmannen, religiösa samfund av olika slag, är skrämmande.

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

Hans Hoff (S)

Jennie Nilsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att nya religiösa friskolor inte ska etableras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.