Göta kanal 2.0 bör värna ålen

Motion 2018/19:2317 av Rebecka Le Moine (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Göta kanal 2.0 bör inkludera i sitt uppdrag att värna och hjälpa den internationellt hotade ålen på sin färd mellan Vättern och Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

AB Göta kanalbolag är ett helägt statligt bolag, som nyligen har fått beviljat 500 miljoner för upprustning av staten. En del av denna satsning skulle kunna användas för att i samarbete med Linköpings kommunala bolag och andra aktörer säkerställa att Göta kanal får utvidgat värde som en resurs för den biologiska mångfalden.

Ålar blir idag slaktade när de försöker ta sig igenom kraftverken i Motala ström, som har fyra vattenkraftstationer mellan Vättern och Roxen samt ytterligare fyra vattenkraftstationer mellan Roxen och Östersjön. När ålarna försöker ta sig förbi kraftverken slaktas de i många fall av turbinerna. Ålen är en internationellt utrotnings­hotad art, klassad som CR (critically endangered) på rödlistan. Det internationella havsforskningsrådet (Ices) skriver om ålen: Tillståndet för ål är fortfarande kritiskt och det behövs snabba åtgärder. ICES rekommenderar att all antropogen dödlighet (t.ex. fritids- och yrkesfiske, vattenkraft, föroreningar) som påverkar produktion och utvandring av blankål bör minskas till så nära noll som möjligt, tills det finns klara belägg för en ihållande ökning av både rekrytering och det vuxna beståndet.

En alternativ väg för ålarna vore om de fick möjlighet att simma in i Göta kanal, där de kan ta sig fram utan att skadas. Med mycket små insatser skulle alternativa vatten­vägar för både ål och annan fisk kunna anläggas i kanalen, men med stor vinst för den biologiska mångfalden. Detta skulle gå hand i hand med AB Göta kanalbolags miljö­policy som lyder: Bolaget vill genom sin verksamhet bidra till att stimulera biologisk mångfald, både i vattenleden och omkringliggande mark. Det kan också öka attrak­tionskraften för turismen att det finns en ökad biologisk mångfald i kanalen, och att samma kanal som de utnyttjar för sin resa även används av ålen. Att utnyttja Göta kanals roll som ekologisk korridor vore ett mycket konkret och värdefullt bidrag till ett av världens mest mytomspunna men även starkt hotade djur, och bidra till de nationella miljömålen som bestämdes 1999 – Ett rikt växt- och djurliv samt Levande sjöar och vattendrag.

Jag föreslår att riksdagen beslutar att ge Göta kanal i uppdrag att värna och hjälpa den internationellt hotade ålen i sin färd mellan Vättern och Östersjön. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

 

 

Rebecka Le Moine (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Göta kanal 2.0 bör inkludera i sitt uppdrag att värna och hjälpa den internationellt hotade ålen på sin färd mellan Vättern och Östersjön och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2018/19:NU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.