Till innehåll på sidan

Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige

Motion 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lagstifta om ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problemen med felaktig och olovlig användning av fyrverkerier och smällare utgör på många håll i landet ett växande problem som skapar allmän oro och otrygghet. Raketer används allt oftare helt felaktigt och riktas till och med ibland direkt mot människor, kollektivtrafiken, ambulanser, polis och brandkår. Langningen är omfattande och föräldrar saknar dessvärre ofta kännedom om hur unga, minderåriga, ägnar sig åt att skjuta raketer och fyrverkerier. Under dagarna kring t ex nyår och påsk är problemet ibland så omfattande att människor inte vågar gå ut. Dessutom innebär raketerna och smällarna ett stort lidande för många djur.

Kommunerna har, genom den lokala ordningsstadgan, möjlighet att reglera när och var fyrverkerier får användas och lagstiftningen ger polisen möjlighet att ingripa vid direkta lagöverträdelser som t ex att åldersgränser för inköp och användande inte efterlevs. Branschen har också sedan ett antal år tagit ett större ansvar för att begränsa försäljningen av pyroteknik. Problemet är dock så omfattande att polisen omöjligen kan ingripa och stävja missbruket. Kommunerna klarar heller inte med de verktyg de förfogar över att komma tillrätta med missbruket. Ett totalförbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige är mot denna bakgrund nu önskvärt och regeringen bör skyndsamt återkomma med ett sådant förslag till riksdagen.

Om ett totalförbud inte bedöms möjligt att införa bör regeringen i stället se över möjligheterna att göra all användning av fyrverkerier tillståndspliktig.

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lagstifta om ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.