Tillåt dubbdäck fram till den 30 april

Motion 2017/18:538 av Julia Kronlid (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-29
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009 och tillåta dubbdäck oavsett väglag fram till den 30 april och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan den 1 december 2009 är det inte tillåtet att köra med dubbdäck efter den 15 april. Undantag får göras om det fortfarande är vinterväglag den 16 april eller senare. Om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan som du färdas på räknas det som vinterväglag. Före denna lagändring var det tillåtet med dubbdäck fram till 30 april oavsett väglag.

Perioden 15 till 30 april är dock fortfarande en mycket ostadig och opålitlig period vad gäller väglag i Sverige. Kyla, frost och snöfall kan komma plötsligt och däremellan kan det råda torrt väglag. Det är omöjligt att kunna förutspå vädret och högst osannolikt att gemene man byter mellan sommardäck och dubbdäck var och varannan dag för att vädret skiftar.

Lördagen den 14 april 2011, som var den sista helgen det var tillåtet med dubbdäck, kom ett oväntat snöoväder till Stockholm. Laglydiga som vi vill vara i Sverige hade många redan hunnit byta till sommardäck då vädret dagarna innan hade varit acceptabelt. Snöovädret överrumplade dock de flesta och i Stockholmsområdet registrerade polisen runt 30 trafikolyckor den dagen, varav en del med högsta sannolikhet kunnat undvikas om dubbdäcken hade fått sitta kvar. Enligt en studie från Trafikverket minskar risken för dödsolyckor vid vinterväglag med 42 procent vid användning av dubbdäck jämfört med friktionsdäck.

Den nya lagen sätter en extra press på bilägare att byta till sommardäck under en period då det fortfarande är stor risk för plötsliga väderomsvängningar. Detta ökar risken för bilolyckor och dödsfall. Säkerheten för bilägare på våra svenska vägar måste vara prioriterad. Att kunna förebygga bilolyckor och rädda människoliv måste vara viktigare än att bespara slitage på vägar. Att dubbdäck kan sprida farliga luftpartiklar från gatan är inte att förringa men det går även att minska spridningen av farliga luftpartiklar genom att till exempel städa gator bättre, minska trafiken i allmänhet och byta till bättre underlag. För särskilt utsatta zoner i storstäder kan ökad information om hälsorisker med dubbdäck och eventuellt inrättande av dubbfria zoner vara bra för att minska användningen av dem som mest kör stadstrafik och inte har samma behov av dubbdäck. Det är dock många som bor på landsbygden och kör i svåra vinterförhållanden där dubbdäck är säkrare än dubbfria däck. Regeringen har i budgetproposition 2013/14:1 aviserat att man har för avsikt att fortsätta utreda regleringen av dubbdäcksanvändning. Vårt förslag är därför att utreda möjligheten att återgå till tidigare lagstiftning, det vill säga att det ska vara tillåtet att köra med dubbdäck oavsett väglag fram till 30 april.

 

 

Julia Kronlid (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009 och tillåta dubbdäck oavsett väglag fram till den 30 april och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.