Översyn av dubbdäcksförbuden

Motion 2017/18:511 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-29
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av dubbdäcksförbuden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är många som kör bil i Norrland, både ofta och långt. En hög trafiksäkerhet i hela landet är viktigt. Undersökningar visar att dubbdäck är allra bäst att använda på vinterväglag ur trafiksäkerhetssynpunkt. Enligt Trafikverkets analyser är dubbdäck säkrare än dubbfria vinterdäck, och risken att dö i en olycka minskar med 42 procent om man använder dubbdäck jämfört med om man kör med odubbade däck.

Frågan om förbud mot dubbdäck diskuteras ofta och vissa vill helt förbjuda användning av dubbdäck. Förespråkarna av dubbdäcksförbud menar att dubbdäck är en källa till förhöjda partikelhalter. Riksdagens utredningstjänst (RUT) har genomfört en undersökning som visar att dubbdäcksanvändning bara är en av flera källor till partikelutsläpp och inte heller nödvändigtvis den största källan till de farliga partikelutsläppen. Vägbyggen, fordonsavgaser, användning av salt och sand är andra källor till partikelutsläpp. Tunnelbanepartiklar har visat sig vara farligast.

En annan undersökning från RUT visar att europeiska städer som infört dubbdäcksförbud har högst nivåer av de farliga luftpartiklarna PM10. De tre städer som i undersökningen utmärker sig med allra högst PM10-halter har alla tre totalförbud mot dubbdäck. Allra lägst PM10-halter, för såväl års- som dygnsmedelvärdet, finns i Tallinn där dubbdäck är tillåtna. Det tyder på att det måste vara andra orsaker till höga partikelnivåer än just dubbdäck.

Dubbdäcksförbuden utgör ett hot mot den svenska traditionen att värna en hög trafiksäkerhet. Vid torra vägbanor kan dubbfria vinterdäck vara ett alternativ. Vid mycket halt väglag är dock vinterdäck med dubb det bästa alternativet för bilister.

I enlighet med den svenska traditionen att ha en hög trafiksäkerhet bör det övervägas huruvida ett nationellt förbud mot dubbdäck, men även förbud i enstaka kommuner, är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av dubbdäcksförbuden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.