Kanalförbindelse mellan Vänern och Västerhavet

Motion 2016/17:15 av Lars Tysklind (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-13
Granskad
2016-09-16
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera möjligheten att skapa en kanalförbindelse mellan Vänersborg och Uddevalla och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vänern är Europas tredje största sjö med betydande sjöfart och hamnverksamhet i flera av Vänerns kommuner. Skulle dessa sjötransporter flyttas över till väg och järnväg skulle en mycket betydande ökning av lastbils- och tågtransporter tvingas fram. Både järn- och bilvägar har redan i dagsläget kapacitetsproblem.

Städerna kring Vänern har dessutom en problematik vad gäller risken för översvämningar på grund av höjd vattennivå som en följd av ökad nederbörd.

Detta medför mycket höga kostnader när översvämningar inträffar, men också fördyrande kostnader vid byggnationer för att säkra upp för eventuella framtida översvämningar.

Göta älv har i dag problem med skred och även en risk för övergödning. Vattenmyndigheten ser i dagsläget över om det behövs en odlingsfri zon längs Göta älv vilket avsevärt skulle försvåra för lantbrukets lönsamhet och fortlevnad i detta område. Slussarna i Göta älv är utrangerade och kräver nyinvesteringar där EU förhoppningsvis kan vara med och medfinansiera.

I Göteborg planeras för ett nybygge av Götaälvbron som enligt plan får en lägre höjd än nuvarande bro. För att inte stoppa trafiken till och från Vänerhamnarna planeras den nya bron att bli öppningsbar. Detta kan komma att påverka både trafiksituationen i Göteborg och sjöfarten till och från Vänerhamnarna. Antalet planerade öppningar kommer enligt rederinäringen inte att bli tillräckligt, och oavsett antalet kommer det att påverka trafiksituationen i centrala Göteborg.

En möjlighet som då bör studeras är att på nytt se över möjligheterna att skapa en kanalförbindelse mellan Vänersborg och Uddevalla. En sådan förbindelse skulle ge både möjligheter för ökad sjöfart och bättre möjligheter att reglera Vänerns vattennivå.

 

 

Lars Tysklind (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera möjligheten att skapa en kanalförbindelse mellan Vänersborg och Uddevalla och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2016/17:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.