Till innehåll på sidan

100 procent hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa

Motion 2022/23:614 av Mattias Vepsä och Jytte Guteland (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genom en 100 procent hållbar offentlig upphandling öka omställningstakten i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2014 har Sverige en ny klimatlag och ett ramverk med mål om netto-noll-utsläpp 2045.

Klimatförändringarna gör sig ständigt påminda och dagligen får vi larmrapporter genom nyhetssändningarna. Även om de allra flesta idag erkänner människans påverkan på klimat och miljö lever fortfarande åsiktsskillnaderna i Sveriges riksdag och mellan partierna.

För oss socialdemokrater är det avgörande att vi för en politik som kraftigt dämpar utsläppen genom att öka investeringarna i såväl människor som vårt samhälle. Endast genom att kombinera ökad välfärd och mer trygghet kan omställningskraften bli till­räckligt stark. Dessutom har Sverige en avgörande roll att spela som internationellt föregångsland; målet om världens första fossilfria välfärdsnation förpliktigar och inspirerar.

För att nå klimatmålen och bidra till att uppnå Parisavtalet måste vi öka omställningen i transportsektorn och i industrin och vi ska bygga om och klimatsäkra våra städer. Jag ser med stor oro på hur den högerkonservativa regeringens första budget innebär stora nedskärningar på klimat och miljöbudgeten.

Politiken måste göra mer och genom att skärpa styrningen i våra offentliga verksamheter kan vi snabba på omställningen och öka innovationskraften, och på det viset nå en hållbar utveckling. Inom ramen för energipolitiken har ett mål om 100 % förnybar energi antagits och det är dags att skärpa den offentliga upphandlingspolitiken på samma sätt.

Den tidigare regeringens mål för området var att den offentliga upphandlingen skulle vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden, samtidigt som innovativa lösningar främjades samt miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktades.

Vi vet att tiden att ställa om krymper och vi har inte råd att vänta. Värdet av offentliga upphandlingar uppgår till ca 700–800 miljarder kronor årligen och över 18 000 upphandlingar annonseras varje år. Klimat- och miljöpolitik reduceras ibland till en fråga för var och en; våra val ska bidra till att göra världen bättre. Det är självklart en del i arbetet men som framgår här är vår kollektiva kraft större.

Den offentliga upphandlingspolitiken borde uppdateras med en vision om 100 % hållbar upphandlingspolitik, vilken såväl klarar klimat- och miljömål som garanterar arbetare rättvisa löner och villkor. Tiden att inte ta hänsyn är förbi och vårt kollektiva ansvar är stort.

 

 

Mattias Vepsä (S)

Jytte Guteland (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genom en 100 procent hållbar offentlig upphandling öka omställningstakten i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.