Till innehåll på sidan

Begäran av granskning av civilminister Ardalan Shekarabis kännedom om Spelinspektionens

KU-anmälan 2018/19:22 (1979-2018/19) av VASILIKI TSOUPLAKI (V)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.

PDF

VASILIKI TSOUPLAKI
Riksdagsledamot (V)
2019-03-28
Dnr 1979-2018/19

Begäran av granskning av civilminister Ardalan Shekarabis kännedom om Spelinspektionens - tidigare Lotteriinspektionen - misstänkt bristande tillsyn av Casino Cosmopol

Det har framkommit i media att det misstänks ha funnits brister i dåvarande Lotteriinspektionens tillsyn av statliga Casino Cosmopol.

I november 2018 beslutade Lotteriinspektionen att ge Casino Cosmopol en sanktionsavgift för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Lotteriinspektionens undersökning visar att Casino Cosmopol har brustit när det gäller viktiga delar av penningtvättsregelverket. Kasinona har otillräckliga rutiner för övervakning och dokumentation av spel vid spelautomater. Riskbedömning av kunderna har brustit och kasinona arbetar alltså inte på det riskbaserade sätt som ligger till grund för penningtvättslagstiftningen. Casino Cosmopol har inte heller fastställt vilka kunder det har affärsförbindelser med, trots att det är uppenbart att kunder besöker kasinot för att spela ofta eller i vart fall återkommande och gör transaktioner som innebär att en affärsförbindelse har inletts. Kasinona saknar godtagbara rutiner för att skaffa sig tillräcklig kännedom om kunderna. Casino Cosmopol har inte heller nekat en kund att spela trots att det borde ha gjorts. Lotteriinspektionen bedömde därmed att det är stor risk att Casino Cosmopol utnyttjas för penningtvätt.

Enligt Spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 kan det av Lotteriinspektionens årsredovisningar för de senaste tre åren utläsas att inspektionens tillsynsbesök och kontroller på kasinona inte resulterat i några nämnvärda anmärkningar. Enligt Lotteriinspektionen är Casino Cosmopols verksamhet i hög grad reglerad och kasinot har, såvitt Lotteriinspektionens tillsyn visar, inte några nämnvärda problem med penningtvätt, droger eller prostitution. Spellicensutredningen bedömer därmed att det åberopade samhällspolitiska målet med bland annat ansvarsfullt spelande och att motverka kriminalitet uppnås av det svenska monopolet på landbaserade kasinon. Utredningen konstaterar även att ensamrätten grundar sig på en konsekvent och systematisk strategi för att uppnå bland annat konsumentskyddets syften och åtföljs av tillräcklig statlig kontroll.

Dessvärre tyder den granskning som Svenska Dagbladet nyligen gjort på att Lotteriinspektionens tillsyn av Casino Cosmopol 2018 var den första grundliga granskningen av bolaget någonsin. Vidare framgår det att det finns en rapport om tidigare missförhållanden som Lotteriinspektionen avsiktligt misstänks ha undanhållit. Det är djupt oroväckande om riksdagen då den tog ställning till regeringens förslag om en ny spelreglering inte hade alla fakta om förhållandena på det statliga bolaget Casino Cosmopol.

Vänsterpartiet anser att ett starkt statligt monopol är den bästa grunden för att utveckla en säker spelmarknad med starkt konsumentskydd och för att minska de negativa följderna av spelandet.

Dock är det avgörande att Spelinspektionens tillsyn fungerar som den ska och att tillsynsförfarandet är transparent nog så att eventuella missförhållanden kommer till såväl regeringens som riksdagens kännedom.

Mot bakgrund av det inträffade anser jag att konstitutionsutskottet bör granska hur regeringens styrning och uppföljning av tidigare Lotteriinspektionens tillsynsarbete har fungerat när det gäller Casino Cosmopol.

Vasiliki Tsouplaki (V)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.