Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering av EU-medel (Fi 2021:10)

Kommittédirektiv 2023:127 kommittébeteckning: Fi 2021:10

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hantering av EU-medel (Fi 2021:10)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 24 augusti 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiv om En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel (dir. 2021:109).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 mars 2024.

(Finansdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.