Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi (U 2014:10)

Kommittédirektiv 2015:42

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi (U 2014:10)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 16 april 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 10 april 2014 kommittédirektiv om en nationell rymdstrategi (dir. 2014:57). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 maj 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2015.

     (Utbildningsdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.